Adatvédelem - Mokka Cukrászda

Adatvédelem - Mokka Cukrászda

Keresés
A termék a kosárba került
Kosár tartalma
Adatvédelem

Fogalommeghatározások:

  •  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  • "érintett személy": a weboldalt böngésző személy

  • "adatkezelő" : a S.C. VICUS COM S.R.L, Csíkszentmárton, 8, szám, Hargita megye székhellyel (RO), J19/928/2006 cégbejegyzési számmal, RO19134984 adószámmal rendelkező jogi entitás.

  • "weboldal": az adatkezelő áltat üzemeltetett mokkacake.ro internetcímen elérhető weboldal.

 

Ez a szabályzat a személyes adatok adatkezeléséről szól, amelyet az adatkezelő hajt végre az érintett személy weboldalon való tartozkodása alatt.

Ezen a weboldalon az adatkezelő által végzett adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik.

 

A weboldal használata során az adatkezelő a következő személyes adatokat kérheti el az érintett személytől:

  • keresztnév és vezetéknév
  • telefonszám
  • e-mail cím
  • kiszállítási (posta) cím


A fenti személyes adatok adatkezelése csak abban az esetben történik meg ha az érintett személy kitölti a kapcsolat űrlapot vagy termékeket rendel az online shopon keresztül..
Az érintett személy nem köteles kitölteni a kapcsolat űrlapot vagy termékeket rendelni a weboldaltól.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Ezt a következő módon teheti meg: az űrlap kitöltése és elküldése e-mail-en az info@mokkacake.ro címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.

 

Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat.

  

 

A Mokka cukrászda az a hely, ahol a piskóta tojásból készül, a dió dióból van, a lekvár igazi lekvár, és ahol nem használunk adalékanyagokat.
ANPC ANPC
btz rb
Kapcsolat
(+4) 0744 380 342, (+4) 0746 023 524
mokkacuki@yahoo.com
Csíkszereda, Nagyrét utca, Kaufland, Harghita megye
Csíkszentmárton, Csekefalva 8 szám, Harghita megye
btz rb