Általános vetélkedői szabályzat - Mokka Cukrászda

Általános vetélkedői szabályzat - Mokka Cukrászda

Keresés
A termék a kosárba került
Kosár tartalma
Általános vetélkedői szabályzat

ONLINE VERSENYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA

SC VICUS COM SRL ONLINE VERSENYEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Szervező:

A https://www.facebook.com/Mokkacukraszdaeskavezo/ weboldalon rendezett versenyek szervezője és kivitelezője a SC VICUS COM SRL, a vetélkedők nem a Facebook támogatásával zajlanak. 

A versenyek jelen rendelkezések alapján zajlanak, melyek minden résztvevő számára kötelezőek. A Hivatalos Szabályzat a Romániában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően van összeállítva és közzétéve.

 1. A verseny helyszíne:

A versenyek a Mokka Cukrászda Facebook oldalán zajlanak. A versenyen való részvételhez szükséges a felhasználói bejelentkezés a www.facebook.com oldalon érvényes email címmel, valóságos, a személyi igazolványban szerepővel azonos névvel.

 1. A verseny ideje:

Minden versenyidőszak a cég hivatalos Facebook oldalán közzé lesz téve.

A nyerési lehetőségek a következőek lehetnek:

 • sorshúzással, amely gépesített és az összes bejegyzett résztvevő közül választódik a Facebook szavazás applikáció segítségével az egyes versenyek szabályzatában meghatározottak szerint

A sorshúzás eredményét a versenyek specifikumainak megfelelően a Facebook oldalunkon mindig közzétesszük.

- a Vicus Com SRL (Mokka) csapatának szavazatai által 

 1. Regisztráció a versenyre:

A versenyen való regisztrációhoz a résztvevőknek:

rendelkezniük kell facebook.com fiókkal a saját nevükön;

követniük kell a cég facebook oldalát

be kell lépniük a verseny oldalára, és követniük kell az utasításokat.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az obszcén, erőszakot promováló, oda nem illő megjegyzéseket törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a regisztrációt azon jelentkezőktől, akik nem tartják be a verseny előírásait. A Szervező fenntartja a jogot, hogy törölje az oldalról mindazon bejegyzéseket, és felhasználókat, melyek a versennyel nem összeegyeztethető beszélgetéseket generálnak, illetve nem tartják be jelen szabélyzat előírásait, vagy jelen szabályzat előírásaival ellenkező követeléseik vannak.

A versenybe való regisztráció által a résztvevő, vagy annak jogi képviselője garantálja, hogy betöltötte a 18. évét, amit iratokkal bizonyítani tud. Egy résztvevő bármikor kizárható annak közölt adatai törlése által, ha a Szervező bármilyen szabályokkal ellenkező viselkedést észlel. A Szervező a versenyre való iratkozást jelen szabályzat hallgatólagos elfogadásának tekinti, és feltételezi a közölt adatok hiteles voltát.

 A fentiekkel kapcsolatos ellentmondások esetén a Szervező többé nem tekinti érvényesnek a részvételt.

 1. Részvételi jog:

A versenyre jelentkezhet minden 18. életévét betöltött fizikai személy, függetlenül nemtől, nemzetiségtől vagy vallási hovatartozástól. A versenyen nem vehetnek részt a szervező csapat tagjai, a Vicus Com SRL alkalmazottai, valamint azok házastársa és első valamint másodfokú rokonai.

 1. Nyeremények:

A nyeremények leírása megtalálható a verseny promóciós anyagaiban/eseményeiben.

A nyeremények nem cserélhetőek fel pénzértékükre vagy más tárgyakra, és nem lehetséges azok átengedése másoknak.

Amennyiben az eredmény kihirdetését követő 48 órában a nyertesek nem igazolják vissza az értesítés vételét és nem küldik el az ellenőrző adataikat a szervező útmutatásainak megfelelően, úgy a nyeremény törlődik. 

 1. Személyes adatok védelme:

A versenyben való részvétel által minden versenyző beleegyezését adja a következőkhöz:

A facebook információi, email címe és megadott adatai begyűjtésére és feldolgozására a szervező által. A nyertesek ugyanakkor beleegyeznek más adatok közlésébe is, többek között: családi és keresztnév, életkor, foglalkozás, telefonszám, email cím, lakóhely, stb. amelyeket közöl a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. ....? A személyes adatokat harmadik félnek nem adják át.

A Szervező a nyertesek adatait bizalmasan kezeli, és csak a jelen Szabályzatban előírt célokra használja.

A begyűjtött személyes adatokat a szervező felhasználhatja reklám, marketing tevékenységre.

A résztvevőknek jogukban áll bármikor bérmentesen és indoklás nélkül megtagadni adataik marketing célokra való felhasználását, vagy harmadik személyeknek való közlését. A résztvevőknek jogukban áll megtagadni személyes adataik feldolgozását bármikor személyes okokból kifolyólag.

A résztvevők a hatályos GDPR rendelkezésekkel összhangban (2016. évi április 27.-I 679-es törvény) birtokolják az információhoz, az adatokhoz való hozzáférés, az ellenkezés, az adatokhoz való beavatkozás jogát, valamint a személyes döntés alól való mentesség, és a jogorvosláshoz való folyamodás jogát.

 1. Jogvita:

A résztvevők és Szervező közötti jogvitákat békés módon rendezik.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget harmadik felek, vagy intézmények követelései tekintetében a nyereményekkel kapcsolatban.

A Szervező nem vállal felelősséget a mobil-, vagy fix telefonhálózatok vagy internethálózatok működéséért.

A Szervező nem vállal felelősséget a helytelen vagy hamis adatok közlése esetén.

A Szervező nem vállal felelősséget a verseny harmadik felek általi akadályztatottságáért, úgy mint: villamosenergia szolgáltató, üzemeltetők, telekommunikációs egységek és hálózatok adminisztrátorai, tulajdonosai és hasonlók.

A Szervező fenntartja egyoldalú jogát kizárni bármilyen szöveget vagy kommentárt, amennyiben azt illetlennek, vagy erkölcstelennek minősíti.

A Szervező csak a nyeremények kiosztásában vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy töröljön minden posztot, amely a céget vagy a verseny résztvevőinek imázsát sérti közvetlenül vagy közvetett módon.

A Szervező nem felelős a létrejovő tartalmakért, a résztvevő versenyzőkért vagy az ezekből származó következményekért. 

 1. A verseny szabályzata:

A verseny szabályzata megtalálható a ww.mokka.ro oldalon a ‘Verseny’ címszó alatt.

A versenyben való részvétel magába foglalja jelen Szabályzat előírásainak elfogadását és azok betartási kötelezettségét.

A Szervező fenntartja a Szabályzat szükséges mértékű módosításának jogát, azzal a feltétellel, hogy a változásokat közzé teszi a facebook oldalán. A Szabályzat változtatásai/a módosított Szabályzat az online közlés idejétől számítva érvényes.

Jelen szabályzat a romániai jogszabályokkal összhangban van.

A Szabályzat rendelkezéseinek be nem tartása esetén a nyeremények nem kerülnek átadásra.

 1. Kapcsolat:

További információkért a versnnyel kapcsolatban kérjük írjanak nekünk a https://www.facebook.com/Mokkacukraszdaeskavezo/ oldalon, vagy levélben a mokkacuki@yahoo.com címen.

A Mokka cukrászda az a hely, ahol a piskóta tojásból készül, a dió dióból van, a lekvár igazi lekvár, és ahol nem használunk adalékanyagokat.
ANPC ANPC
btz rb
Kapcsolat
(+4) 0744 380 342, (+4) 0746 023 524
mokkacuki@yahoo.com
Csíkszereda, Nagyrét utca, Kaufland, Harghita megye
Csíkszentmárton, Csekefalva 8 szám, Harghita megye
btz rb